Microfan en de Gezondste regio 2025

Noord-Limburg de gezondste regio van Europa in 2025!

De leden van O-twee Horst aan de Maas, een organisatie van ondernemers waar Microfan lid van is, heeft het certificaat “Ik doe mee” van het Gezondste Regio 2025 uitgereikt gekregen tijdens de ledenvergadering in het Gemeentehuis van Horst aan de Maas.

O-twee verbindt ondernemers uit Horst aan de Maas om hun ondernemingen succesvoller te maken. Daartoe zetten zij met name in op belangenbehartiging, netwerken en kennisdeling tussen ondernemers.

Door het faciliteren van netwerkgelegenheid verbindt O-twee ondernemers met elkaar. Daarnaast wordt in bijeenkomsten ingezet op het delen van kennis en ervaringen en het opdoen van inspiratie. O-twee zet ook in op belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Horst aan de Maas. Dit doen wij zowel op politiek niveau als in het onderwijs en het maatschappelijk veld. Nadruk ligt daarbij op veiligheid, infrastructuur en onderwijs.